TÉLÉCHARGER BAIBOLY KATOLIKA MALAGASY GRATUIT

Eks In the third month, when the children of TAMIN' ny volana fahatelo taorian' ny nialan' ny Zanak' Isiraely tamin' ny tany Egypta , dia tamin' izany andro izany no nahatongavany tany an-efitr' i Sinay. Tamin' ny volana fahatelo aorian' ny nivoahany tany Ejipta , tamin' izany andro izany, no nahatongavan' ny zanak' Israely tany an' efitr' i Sinaia. Le troisième mois après leur sortie du pays d' Eks For they were departed from Ary rehefa nifindra niala teo Refidima izy ka tonga tany amin' ny efitr' i Sinay , dia nitoby teo amin' ny efitra; dia tandrifin' ny tendrombohitra no nitobian' ny Isiraely teo. Efa niala tany Rafidima izy; ary nony tonga tamin' ny efitr' i Sinaia , dia nitoby tao an' efitra; tandrifin' ny tendrombohitra no nitobian' Israely. Hitanareo ny nataoko tamin' i Ejipta , sy ny nitondrako anareo tamin' ny ela-boromahery, ary ny nitarihako anareo ho aty amiko.

Nom:baiboly katolika malagasy
Format:Fichier D’archive
Système d’exploitation:Windows, Mac, Android, iOS
Licence:Usage Personnel Seulement
Taille:37.70 MBytesAry nisy nilaza tamin' i Sisera fa Baraka , zanak' i Abinoama , niakatra any an-tendrombohitra Tabara. Dia nidina Baraka sy ny olona iray alina nanaraka azy, avy tany an-tendrombohitra Tabara. Tamin' izay dia hoy Deborà tamin' i Baràka : Mitsangàna, fa anio no andro nanoloran' ny Tompo an' i Sisarà ho eo an-tànanao. Moa tsy nivoaka teo alohanao va Iaveh? Koa nidina avy any an-tendrombohitra Tabora , Baràka , ary lehilahy iray alina no nanaraka azy.

Ary Sisarà mbamin' ny kalesiny rehetra sy ny tafiny rehetra dia nampifanaritahan' ny Tompo tamin' ny lelan-tsabatra teo anoloan' i Baràka , ka nidina niala tamin' ny kalesiny Sisarà , dia nandeha an-tongotra nandositra. Nenjehin' i Baràka hatrany Haroseta-Goïma , ny kalesin' ny tafika ka lavony tamin' ny lelan-tsabatra avokoa ny tafik' i Sisarà rehetra, fa tsy nisy niangana na dia lehilahy iray aza.

Ary rehefa niakatra ho ao aminy ao an-day izy, dia norakofany ny lamba firakotra. Nivoaka Jahela hitsena an' i Sisarà ka nanao taminy hoe: Mandrosoa, tompoko, mandrosoa aty amiko fa aza matahotra.

Dia nandroso aminy tao an-day izy, ka nafeniny tao ambany firakofana. And she opened a bottle of milk, and gave him drink, and covered him. Dia nanokatra ny siny hoditra nisy ronono izy ka nomeny hosotroiny; ary dia norakofany indray izy.

Ary hoy izy taminy: Raha sitrakao mba omeo rano kely aho hosotroiko, fa mangetaheta. Dia nosokafany ny siny hoditra fasian-dronono ka nomeny azy hisotroany dia norakofany izy. Il lui dit : " Donne-moi à boire un peu d' eau, je te prie, car j' ai soif.

Hoy ralehilahy taminy: Mitoera eo am-baravaran' ny lahy hianao, ka raha misy olona tonga manontany anao manao hoe: Misy lehilahy va ato? Il lui dit : " Tiens-toi à l' entrée de la tente, et si quelqu' un vient, t' interroge et dit : "Y a-t-il un homme ici?

Fa nalain' i Jahela vadi' i Hebera kosa ny tsima-day, nataony an-tànana ny tantanana, ary nitsaitsaika nanatona azy izy, dia natsatony tamin' ny fihirifany ny tsimatra, ka tafagorobaka amin' ny tany, fa renoky ny torimaso izy azon' ny hasasarana mafy; dia maty izy. Ary rehefa tonga tao aminy izy, dia indro, ny fatin' i Sisera niampatra teo, ary ny tsima-day teo amin' ny fihirifany. Ary indro kosa fa nanenjika an' i Sisarà Baràka ka nivoaka hitsena azy Jahela , ka nanao taminy hoe: Avia, fa hasehoko anao ny lehilahy tadiavinao.

Dia niditra tao aminy izy, ka hitany maty niampatra teo Sisarà , ary ny tsima-day teo amin' ny fihirifany. And the hand of the children of Ary ny tanan' ny Zanak' Isiraely nihahery tamin' i Jabina , mpanjakan' i Kanana , mandra-pandringany azy. La main des.

TÉLÉCHARGER METASPLOIT UBUNTU

Ny hananan’ny tsirairay Baiboly no tanjona

Ary Joba dia namaly an' i Jehovah ka nanao hoe: Dia namaly an' ny Tompo Joba ka nanao hoe: Et I know that thou canst do every thing, and that no thought can be withholden from thee. Fantatro fa hainao avokoa ny zavatra rehetra, ary tsy azo ferana ny fisainanao. Fantatro fa mahefa ny zavatra rehetra hianao, ka tsy misy hevitra sarotra ho anao. Je sais que tu es tout-puissant ce que tu conçois, tu peux le réaliser. Iza no mahatakona ny fisainanao amin' ny tsi-fahalalana? Koa dia nilaza izay tsy fantatro aho, dia zava-mahagaga loatra amiko, izay tsy takatry ny saiko. Iza moa izato manamaizina ny fandaharan' Andriamanitra tsy amim-pahalalana?

TÉLÉCHARGER MANIK BARI2A

Ary nisy nilaza tamin' i Sisera fa Baraka , zanak' i Abinoama , niakatra any an-tendrombohitra Tabara. Dia nidina Baraka sy ny olona iray alina nanaraka azy, avy tany an-tendrombohitra Tabara. Tamin' izay dia hoy Deborà tamin' i Baràka : Mitsangàna, fa anio no andro nanoloran' ny Tompo an' i Sisarà ho eo an-tànanao. Moa tsy nivoaka teo alohanao va Iaveh?

TÉLÉCHARGER FOTOR POUR WINDOWS 7 GRATUIT

.

Similaire